over ons 2017-09-06T18:18:29+00:00

knooppunt-online is een een project van Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
met inbreng van Jongerenbegeleiding-Informant, UCLL,CGG Kempen / CAD Limburg en Arteveldehogeschool

Met de steun van: